Proffs på lager & logistik

Tredjepartslogistik, externlager och distribution från Sveriges bästa läge!
Välkommen till Gryts Logistikpartner på Pilängen i Örebro.

LAGERHANTERING

Vi erbjuder olika lagerlösningar med kontrollerad orderhantering. Snabb och korrekt orderuppfyllnad är avgörande för att hålla era kunder nöjda. Effektiv lagerhantering minskar risken för försenade leveranser och felaktiga beställningar.

KONTROLL

Vår moderna infrastruktur gör det möjligt för oss att effektivt hantera allt från transport och lagerhantering till spårning och rapportering. Med webbaserat WMS systemet har du som produktägare tillgång till alla flöden.


DISTRIBUTION

Snabba leveranser har blivit en avgörande faktor för att uppfylla kundernas förväntningar och för att bibehålla en konkurrensfördel i dagens affärsvärld. Genom vårt läge på Pilängen i Örebro kan vi tillgodose detta behov.Nyheter

Gryts på Pilängen

Vi är glada att meddela att Gryts Logistikpartner övertar Systembolagets tidigare varudepå på Pilängen i Örebro. Fastigheten ligger i ett strategiskt läge med direkt närhet till de stora fraktterminalerna.

Värde/ Nytta med Gryts som logistikpartner

Tidsvinster
(om eget lager): Lägg mer tid på att få fler kunder samt leda och utveckla företaget. Minska administrativt arbete och personalansvar.

Kostnadsbesparing
(om eget lager): Kapa fasta kostnader och optimera lagerutrymme genom att få rörliga kostnader efter behov. Ta bort risken vid kraftig tillväxt och följ med i kostnadseffektivitet när ni vill skala ned eller upp.

Varumärke
Gryts Logistikpartner förstår att vi blir en förlängning av vår kunds varumärke. Därför är vår målsättning att vara i branschens toppskikt gällande leveranskvalitet och leveransprecision.

Växa tillsammans 
Bygga upp en gemensam affärsrelation och med tiden bygga ut samarbetet. Vi vill göra ett bra jobb för er och era kunder. När transport och logistik lirar och era kunder blir nöjda vill de köpa mer. Och det betyder att vi hjälper er med ännu fler leveranser.
 

Investering på landsbyggd

Gryts Logistikpartner växer och investerar på landsbygden. Genom den långsiktig satsning som vi gör kan vi öka vår kapacitet och generera fler arbetstillfällen. Tillsammans med Europeiska jordbruksfonden arbetar vi för landsbygdsutveckling. 

LOGISTIKPARTNER


TELEFON: 070 - 321 00 05
E-POST: info@logistikpartner.se
WEBB: www.logistikpartner.se

ADRESS


Gryts Logistikpartner AB
Transportgatan 22
702 27 Örebro

INFORMATION